Taisyklės

Pagrindinės nuostatos

 

 • Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.candypop.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „KONFESTA“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Kiekvieno pirkimo metu Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis“. Taip patvirtintos taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas.
 • Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį, nurodo asmeninę informaciją (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, pristatymo adresą), pasirenka mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir uždėjęs varnelę „Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis“, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“. Pirkimo ir pardavimo sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.
 • Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę visi asmenys nuo keturiolikos metų (nepilnamečiai turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą).
 • Minimali prekių užsakymo suma yra 20,00€

Pardavėjo teisės ir pareigos

 

 • Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. 
 • Pardavėjas dės visas pastangas, kad užsakymas būtų laiku ir visa apimtimi įvykdytas. Jei Pardavėjas išimtiniais atvejais esant objektyviai pagrįstoms priežastims (aplinkybėms), kurių pardavėjas negalėjo iš anksto numatyti ir kontroliuoti, negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Pardavėjas nereikalaus mokėti papildomai, jeigu pakaitinė prekė yra brangesnė, taip pat įsipareigoja grąžinti sumą, viršijančią pakaitinės prekės kainą.
 • Pardavėjas dėl svarbių priežasčių (atsižvelgiant į įstatymų ir (ar) teisės normų pasikeitimus, pasikeitus rinkos sąlygoms ar esant kitiems objektyviems pagrindams ir t.t.) turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, Taisyklėse nurodydamas paskutinės jų redakcijos datą. Pirkėjui norint pateikti užsakymą būtina susipažinti su atnaujinta Taisyklių versija, kitu atveju sutartis nėra sudaroma. Taisyklių pakeitimai taikomi naujiems užsakymams ir neturi įtakos pirkėjo pateiktiems, bet neįvykdytiems užsakymams.
 • Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

Pirkėjo teisės ir pareigos

 • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei paslaugas elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 • Pirkėjas gavęs siuntą privalo patikrinti ar siunta nėra išoriškai pažeista (suplyšusi, suglamžyta ar kitaip pažeista) bei patikrinti ar atvyko visos Pirkėjo užsakytos prekės. Tinkamos kokybės, ne greitai gendančių prekių ar kokybiškų prekių, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Jei Pirkėjas nėra patenkintas pristatytų greitai gendančių prekių kokybe, o tokiomis prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį režimą, Pirkėjas privalo kreiptis ne vėliau kaip per 72 valandas nuo prekių pristatymo el. paštu: info@candypop.lt
 • Pirkėjas privalo sumokėti už pasirinktas prekes, jų pristatymo mokestį ir (ar) kitus papildomus mokesčius (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. 
 • Atsiskaityti galima naudojantis apmokėjimu per Lietuvoje veikiančius bankus arba mokėjimo kortele suvedant jos duomenis atsiskaitymo metu.
 • Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti ir informuoti el. paštu info@candypop.lt arba telefonu +370 665 55000
 • Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

Prekių pristatymas

 • Prekes Lietuvos Respublikos teritorijoje pristato Pardavėjo partneriai pagal Pirkėjo pasirinktą pristatymo būdą: LP Express, UAB Omniva LT, UAB DPD Lietuva, UAB Venipak Lietuva. Daugiau informacijos apie pristatymą čia.
 • Įprastai prekės pristatomos per 1-3 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo.
 • Jei nėra galimybės prekių pristatyti viena siunta, tai pardavėjas turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis. 

Prekių grąžinimas

 • Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus (pvz. sutarčių dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas).
  Numatyta teise atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, nebuvo nuplėštos gamyklinės etiketės, originalioje pakuotėje.
 • Grąžinamos kokybiškos prekės privalo būti grąžinamos originalioje pakuotėje kartu su prekės dokumentais. Jeigu pirkėjas grąžina nekokybišką prekė – originali pakuotė nebūtina.  Prieš grąžinant prekes pirkėjas privalo susisiekti su pardavėju nurodytu telefonu +370 665 55000 arba el. paštu info@candypop.lt.
 • Jeigu prekė neatitinka kokybės reikalavimų, pirkėjas,  pagal, be kita ko, Civilinio kodekso 6.3641  straipsnyje nustatytas sąlygas turi teisę reikalauti, kad būtų užtikrinta tinkama prekės kokybė, proporcingai sumažinta prekės kaina, arba vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį
 • Tuo atveju jeigu pirkėjas pageidauja, kad būtų grąžinti pinigai už netinkamos kokybės prekes, jis privalo el. paštu pateikti prašymą dėl pinigų grąžinimo. Prašyme Pirkėjas privalo nurodyti: vardą, pavardę, užsakymo numerį, prekės pavadinimą bei kiekį ir grąžinimo priežastį. Pardavėjas, gavęs sugrąžintą prekę arba pirkėjo pateiktus įrodymus, kad prekė buvo išsiųsta, ne vėliau kaip per keturiolika dienų grąžina pirkėjui už prekę sumokėtą kainą tokiu pat mokėjimo būdu, kokį naudojo pirkėjas mokėdamas pardavėjui, nebent pirkėjas sutiko dėl kitokio būdo ir nepatiria papildomų išlaidų.
 • Visais grąžinimo atvejais Pirkėjas privalo kreiptis nurodytais el. parduotuvės kontaktais. Vykdyti grąžinimą Pirkėjas gali tik gavęs patvirtinimą iš el. parduotuvės atsakingo darbuotojo.

Asmens duomenų tvarkymas

 • Laikoma, kad Pirkėjas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos ir su jo duomenų tvarkymu užsakymo vykdymo tikslais pažymėjęs varnelę prie „Sutinku su privatumo politika ir su mano duomenų tvarkymu užsakymo vykdymo tikslais“. Pirkėjas pažymėjęs varnelę, sutinka, jog asmens duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pristatymo adresas) būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje tikslais. Pirkėjas išreiškia savo sutikimą gauti CandyPOP tiesioginės rinkodaros pranešimus iššokančiame laukelyje arba krepšelyje pažymėdamas varnelę ant „Taip, norėčiau gauti naujienlaiškį apie Jūsų produktus“. Pirkėjas turi teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys yra tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų bei nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys. Norėdamas tai padaryti klientas turi susisiekti el. paštu info@candypop.lt.
 • Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą el. parduotuvės skiltyje PRIVATUMO POLITIKA.

Informacijos siuntimas

 • Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
 • Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytais kontaktais (el. paštu info@candypop.lt arba telefonu +370 665 55000). Konsultuojame darbo dienomis nuo 09:00 iki 17:00 valandos.

Baigiamosios nuostatos

 • Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo-pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Visa elektroninėje parduotuvėje www.candypop.lt skelbiama tekstinė ir grafinė informacija yra saugoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir yra Pardavėjo intelektinė nuosavybė.
 • Pirkėjas – vartotojas prašymą ir (ar) skundą pirmiausia raštu privalo pateikti Pardavėjui ir nurodyti savo reikalavimus. Nesutikdamas su Pardavėjo atsakymu, Pirkėjas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt  ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu https://ec.europa.eu/odr/.